Transport

Hjælp Eksportér PDF Print siden 
Employment and social policy

Målet med Den Europæiske Unions (EU's) transportpolitik er at sikre en velfungerende, effektiv, sikker og fri bevægelighed af personer og varer i EU ved hjælp af integrerede netværk med brug af alle transportformer (vej, jernbane, vand, luft). EU-politikken dækker ligeledes en række andre områder såsom klimaændringer, passagerers rettigheder, miljøvenlig brændsel og bekæmpelse af overdreven bureaukrati i havnene.

Transporten reguleres af afsnit VI (artikel 90-100) i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og fungerer som en af EU's mest strategiske fælles politikker. Dem fremtidige politik kommer til at tage udgangspunkt i hvidbogen for 2011, som omfatter 40 initiativer, der skal skabe vækst, job, nedbringe afhængigheden af importeret olie og nedbringe sektorens CO2-udslip med 60 % inden 2050.