Transporter

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 
Employment and social policy

EU:s transportpolitik syftar till att säkra en smidig, effektiv, säker och fri rörlighet för personer och varor i EU genom integrerade transportnät som omfattar alla slags transporter (väg, järnväg, sjöfart och luftfart). EU-politiken tar också upp så vitt skilda frågor som klimatförändringar, passagerarnas rättigheter, rena bränslen och minskad tullbyråkratin i hamnarna.

Transportpolitiken regleras av avdelning VI (artiklarna 90-100) i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och hör till EU:s mest strategiska politik. Framtida politik kommer i stor utsträckning att bygga på en vitbok från 2011 som inbegriper 40 initiativ som ska skapa tillväxt och sysselsättning, minska beroendet av importerad olja och minska sektorns koldioxidutsläpp med 60 % till 2050.