Transportas

Pagalba Eksportuoti PDF Spausdinti šį puslapį 
Employment and social policy

Europos Sąjungos (ES) transporto politika siekiama užtikrinti sklandų, efektyvų, saugų ir laisvą žmonių bei prekių judėjimą ES visomis transporto rūšimis (keliais, geležinkeliais, vandeniu ir oru). ES politika taip pat apima tokius įvairius klausimus kaip klimato kaita, keleivių teisės, švarus kuras ir su muitinėmis susijusio biurokratizmo uostuose mažinimas.

Transportas yra viena svarbiausių ES bendros politikos sričių, kurią apibrėžia Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo VI antraštinė dalis (90-100 straipsniai). Ateityje politika daugiausia bus pagrįsta 2011 m. Baltąja knyga, apimančia 40 iniciatyvų, skirtų skatinti ekonomikos augimą, kurti darbo vietas, mažinti priklausomybę nuo importuojamos naftos ir iki 2050 m. sumažinti sektoriaus anglies dioksido išmetimą 60 %.