Liikenne

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 
Employment and social policy

Euroopan unionin (EU) liikennepolitiikan tavoitteena on varmistaa ihmisten ja tavaroiden sujuva, tehokas, turvallinen ja vapaa liikkuvuus kaikkialla EU:ssa integroitujen liikenneverkkojen ja kaikkien kuljetusmuotojen (maantie-, rautatie-, vesi- ja lentoliikenne) avulla. EU.n politiikka on laaja-alainen ja koskee muun muassa ilmastonmuutosta, matkustajien oikeuksia, puhtaita polttoaineita sekä tullimuodollisuuksiin liittyvän byrokratian vähentämistä rajanylityspaikoissa.

EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen VI kappaleen (90-100 artiklan) nojalla liikenne kuuluu EU:n strategisesti tärkeimpiin yhteisiin politiikkoihin. Tuleva liikennepolitiikka perustuu pitkälti vuoden 2011 valkoiseen kirjaan ja sen sisältämiin 40 aloitteeseen, joiden tavoitteena on lisätä kasvua ja työllisyyttä, vähentää riippuvuutta tuontiöljystä ja alan hiilidioksidipäästöjä 60 prosentilla vuoteen 2050 mennessä.

Katso myös: