Fiscalitate

Asistenţă Exportă în PDF Tipăreşte pagina 
Employment and social policy

Politica fiscală în cadrul Uniunii Europene constă din două componente: impozitarea directă, care rămâne de competența exclusivă a statelor membre, și impozitarea indirectă, care influențează libera circulație a mărfurilor și libera prestare a serviciilor pe piața unică.

În ceea ce privește impozitarea directă, UE a stabilit însă standarde armonizate privind impozitarea companiilor și a persoanelor fizice, iar statele membre au luat măsuri comune pentru a preveni evaziunea fiscală și dubla impozitare.

În domeniul impozitării indirecte, UE coordonează și armonizează legislația privind taxa pe valoarea adăugată (TVA) și accizele. Se evită astfel distorsionarea concurenței pe piața internă ca urmare a unor variații ale ratelor de impozitare indirectă și a unor sisteme care le-ar oferi firmelor dintr-o anumită țară un avantaj inechitabil față de altele.