Podatki

Pomoc Eksportuj w formacie PDF Drukuj stronę 
Employment and social policy

Polityka podatkowa w Unii Europejskiej (UE) obejmuje dwa elementy: opodatkowanie bezpośrednie, które pozostaje w wyłącznej gestii państw członkowskich, oraz opodatkowanie pośrednie, dotyczące swobodnego przepływu towarów oraz swobody świadczenia usług na jednolitym rynku.

W odniesieniu do opodatkowania bezpośredniego UE przyjęła pewne zharmonizowane normy w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw i osób fizycznych, a państwa członkowskie podjęły wspólne środki zapobiegające unikaniu opodatkowania oraz podwójnemu opodatkowaniu.

W odniesieniu do opodatkowania pośredniego UE koordynuje i harmonizuje przepisy dotyczące podatku od wartości dodanej (VAT) i akcyzy. Polityka podatkowa zapewnia, by na rynku wewnętrznym nie dochodziło do zakłócenia konkurencji w wyniku różnic w stawkach podatków pośrednich ani z powodu systemów, które traktują przedsiębiorców w jednym kraju preferencyjnie w stosunku do innych.