Nodokļi

Palīdzība Eksportēt PDF formātā Izdrukāt šo lapu 
Employment and social policy

Eiropas Savienības (ES) nodokļu politikai ir divas daļas: tiešie nodokļi, par kuriem pilnībā atbild dalībvalstis, un netiešie nodokļi, kas ietekmē preču brīvu apriti un brīvību sniegt pakalpojumus vienotajā tirgū.

Tomēr saistībā ar tiešajiem nodokļiem ES ir ieviesusi dažus saskaņotus standartus attiecībā uz nodokļiem uzņēmumiem un iedzīvotājiem, bet dalībvalstis ir veikušas kopīgus pasākumus, lai nepieļautu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un dubultu aplikšanu ar nodokļiem.

Netiešo nodokļu jomā ES koordinē un saskaņo tiesību aktus par pievienotās vērtības nodokli (PVN) un akcīzes nodokļiem. Tā nodrošina to, ka konkurenci iekšējā tirgū neizkropļo atšķirības netiešo nodokļu iekasēšanas likmēs un sistēmās, radot vienas valsts uzņēmumiem negodīgas priekšrocības attiecībā pret citiem.