Mokesčiai

Pagalba Eksportuoti PDF Spausdinti šį puslapį 
Employment and social policy

Europos Sąjungos (ES) mokesčių politiką sudaro du komponentai: tiesioginis apmokestinimas, už kurį atsakingos tik valstybės narės, ir netiesioginis apmokestinimas, paveikiantis laisvą prekių judėjimą ir laisvę teikti paslaugas bendrojoje rinkoje.

Ryšium su tiesioginiu apmokestinimu, ES nustatė tam tikrus suderintus standartus įmonių ir asmenų apmokestinimui, o valstybės narės ėmėsi priemonių užkirsti kelią mokesčių vengimui ir dvigubam apmokestinimui.

Tiesioginių mokesčių srityje ES koordinuoja ir suderina įstatymus dėl pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ir akcizų. Mokesčių politika užtikrina, kad konkurencijos vidaus rinkoje neiškreiptų netiesioginių mokesčių dydžių ir sistemų skirtumai, kurie būtų nenaudingi įmonėms vienoje šalyje kitų įmonių atžvilgiu.