Adózás

Súgó PDF exportálása Oldal nyomtatása 
Employment and social policy

Az Európai Unió (EU) adópolitikája két elemből tevődik össze: a közvetlen adózásból, amely továbbra is a tagállamok kizárólagos felelőssége marad, és a közvetett adózásból, amely érinti az áruk szabad mozgását és a szolgáltatásnyújtás szabadságát az egységes piacon.

Ami a közvetlen adózást illeti, az EU létrehozott bizonyos, a vállalati és a személyi adózásra vonatkozó harmonizált sztenderdeket, a tagállamok pedig közös intézkedéseket tettek az adóelkerülés és a kettős adózás megelőzésére.

A közvetlen adózás terén az EU összehangolja a hozzáadottérték-adóra (héa) és a jövedéki adóra vonatkozó jogszabályokat. Az adópolitika biztosítja, hogy a tagállamok közötti belső piaci versenyt ne torzítsák a közvetett adózás keretében alkalmazott kulcsok és rendszerek közötti különbségek, amelyek egy adott ország vállalkozásai számára méltánytalan előnyt biztosítanak a versenytársakkal szemben.