Verotus

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 
Employment and social policy

Euroopan unionin (EU) veropolitiikassa on kaksi osa-aluetta: välitön verotus, joka kuuluu jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan, ja välillinen verotus, joka vaikuttaa tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen ja vapauteen tarjota palveluita sisämarkkinoilla.

Välillisessä verotuksessa EU on kuitenkin sopinut tietyistä yritys- ja henkilöverotuksen yhtenäisistä normeista, ja jäsenvaltiot ovat yhteistoimin ryhtyneet torjumaan veronkiertoa ja kaksoisverotusta.

Välittömistä veroista EU koordinoi ja yhtenäistää arvonlisävero- (alv) ja valmisteverolait. Se varmistaa, etteivät kilpailua sisämarkkinoilla vääristä välillisiin veroihin sovellettavat eri verokannat ja -järjestelmät, jotka antavat yrityksille jossakin maassa epäterveen kilpailuedun muihin verrattuna.