Maksustamine

Abi Ekspordi PDF Prindi see leht 
Employment and social policy

Euroopa Liidu (EL) maksupoliitika koosneb kahest osast: otsene maksustamine, mis on liikmesriikide ainupädevuses, ja kaudne maksustamine, mis mõjutab kaupade vaba liikumist ja teenuste osutamise vabadust ühtsel turul.

Otsese maksustamise puhul on EL kehtestanud mõningad ühtlustatud standardid ettevõtete ja eraisikute maksustamiseks ning liikmesriigid on võtnud ühiseid meetmeid maksustamisest kõrvalehoidumise ja topeltmaksustamise vältimiseks.

Kaudse maksustamise osas koordineerib ja ühtlustab EL käibe- ja aktsiisimaksu puudutavaid õigusnorme. Sellega tagatakse, et erinevused kaudse maksustamise määrades ja süsteemides ei moonuta liikmesriikidevahelist konkurentsi siseturul ega anna ettevõtetele ühes riigis teistega võrreldes ebavõrdseid eeliseid.