Beskatning

Hjælp Eksportér PDF Print siden 
Employment and social policy

Skattepolitikken i Den Europæiske Union (EU) kan opdeles i to dele: den direkte beskatning, som henhører under medlemsstaternes enekompetence, og den indirekte beskatning, som vedrører varernes frie bevægelighed og den frie udveksling af tjenesteydelser på det indre marked.

Med hensyn til den direkte beskatning har EU dog indført en række harmoniserede standarder for virksomheds- og personbeskatning, samtidig med at medlemsstaterne har truffet en række foranstaltninger, der sigter på at undgå skatteunddragelse og dobbeltbeskatning.

For så vidt angår den indirekte beskatning, koordinerer og harmoniserer EU lovgivningen om moms og punktafgifter. EU sikrer, at konkurrencen på det indre marked ikke fordrejes som følge af forskelle i de indirekte skattesatser og afgiftsordninger, som ville kunne give virksomhederne i det ene land en uretfærdig fordel.