Daně

Nápověda Exportovat v PDF Vytisknout tuto stránku 
Employment and social policy

Daňová politika v Evropské unii (EU) se skládá ze dvou částí: z přímých daní, které zůstávají ve výhradní kompetenci členských států, a z nepřímých daní, které ovlivňují volný pohyb zboží a služeb na jednotném trhu.

Pokud jde o přímé zdanění, EU však stanovila některé harmonizované normy pro zdanění fyzických a právnických osob a členské státy přijaly společná opatření pro to, aby zabránily vyhýbání se daňovým povinnostem a dvojímu zdanění.

Pokud jde o nepřímé zdanění, EU koordinuje a harmonizuje zákon o dani z přidané hodnoty (DPH) a spotřební daně. Dbá na to, aby hospodářská soutěž na vnitřním trhu nebyla narušována rozdíly mezi sazbami a systémy nepřímých daní, čímž by podniky v jedné zemi měly nespravedlivou výhodu ve srovnání s ostatními.