Forskning och innovation

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 
Employment and social policy

Forskning och innovation bidrar direkt till vår välfärd och till den enskildas och samhällets livskvalitet. Lissabonfördraget stärker EU:s åtgärder inom forskningen i syfte att skapa ett europeiskt forskningsområde.

Horisont 2020 ” är EU:s ramprogram för forskning och innovation för perioden 2014-2020, som har en budget på närmare 80 miljarder euro. Det ska bidra till genomförandet av innovationsunionen, EU:s strategi för innovation och ett av flaggskeppsinitiativen i Europa 2020. Syftet med Horisont 2020 är att göra EU till en ledande kunskapsekonomi som frambringar vetenskap och innovationer i världsklass och säkrar EU:s globala konkurrenskraft.

Se också: