Badania i innowacje

Pomoc Eksportuj w formacie PDF Drukuj stronę 
Employment and social policy

Badania i innowacje bezpośrednio przyczyniają się do podniesienia poziomu naszego rozwoju oraz wzrostu dobrobytu poszczególnych obywateli i ogółu społeczeństwa. Traktat lizboński umacnia działania Unii Europejskiej (UE) w tej dziedzinie i dąży do stworzenia europejskiej przestrzeni badawczej.

Dysponujący budżetem w wysokości niemal 80 mld euro, program „Horyzont 2020” to europejski program w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2014-2020. Program ten powstał w celu wdrożenia Unii Innowacji, europejskiej strategii na rzecz innowacyjności i jednej z głównych inicjatyw strategii „Europa 2020”. „Horyzont 2020” zakłada przekształcenie UE w wiodącą gospodarkę opartą na wiedzy, realizującą światowej klasy badania naukowe i innowacje na rzecz zapewnienia globalnej konkurencyjności Europy.