Onderzoek en innovatie

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 
Employment and social policy

Onderzoek en innovatie dragen rechtstreeks bij aan de individuele en collectieve welvaart en voorspoed. Met het Verdrag van Lissabon wordt het werk van de Europese Unie (EU) in dit onderzoeksgebied versterkt, met als doel een Europese Onderzoeksruimte te creëren.

Met een begroting van bijna 80 miljard EUR is „Horizon 2020” het onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU voor de periode 2014-2020. Het werd opgesteld om de Innovatie-Unie, de Europese strategie voor innovatie en een van de vlaggenschipinitiatieven van Europa 2020, te implementeren. Het doel van Horizon 2020 is om te zorgen dat de EU algemeen erkend wordt als een belangrijke kenniseconomie, die wetenschap en innovatie van wereldklasse produceert om de internationale concurrentiekracht van Europa te verzekeren.

Iets voor u?: