Taighde agus nuáil

Cabhair Easpórtáil mar PDF Priontáil an leathanach seo 
Employment and social policy

Rannchuidíonn taighde agus nuáil go díreach lenár leibhéal rathúnais agus le folláine daoine aonair agus na sochaí i gcoitinne. Neartaíonn Conradh Liospóin gníomhaíocht an Aontais Eorpaigh (AE) sa réimse taighde seo agus é mar chuspóir aige Limistéar Eorpach Taighde a chruthú.

Le buiséad de bheagnach EUR 80 billiún, is é “Horizon 2020” clár an AE um taighde agus um nuáil don tréimhse 2014-2020. Ceapadh an clár seo le straitéis an AE um nuáil, Aontas na Nuála, a chur i bhfeidhm, ar ceann de thionscnaimh shuaitheanta Eoraip 2020 é. Is é cuspóir “Horizon 2020” ná an AE a bhunú mar gheilleagar eolasbhunaithe ar thús cadhnaíochta, a tháirgeann eolaíocht agus nuáil den scoth chun iomaíochas domhanda na hEorpa a chinntiú.

Ábhar eile spéise: