Teadus ja innovatsioon

Abi Ekspordi PDF Prindi see leht 
Employment and social policy

Teadusuuringud ja innovatsioon annavad otsese panuse meie jõukusesse ning inimeste ja kogu ühiskonna heaolu saavutamisse. Lissaboni leping tugevdab Euroopa Liidu (EL) tegevust selles valdkonnas Euroopa teadusruumi loomisega.

Ligi 80 miljardi eurose eelarvega Horisont 2020 on ELi teadusuuringute ja innovatsiooniprogramm ajavahemikuks 2014-2020. Selle eesmärk on rakendada Euroopa innovatsioonistrateegiat „Innovaatiline liit”, mis on Euroopa 2020. aasta strateegia üks juhtalgatusi. Programmiga Horisont 2020 püütakse kindlustada ELi kui juhtiva teadmistepõhise majanduse positsiooni ning tagada Euroopa ülemaailmne konkurentsivõime maailmatasemel teadustulemuste ja uuenduste kaudu.

Vaata ka: