Forskning og innovation

Hjælp Eksportér PDF Print siden 
Employment and social policy

Området forskning og innovation yder et direkte bidrag til vores velfærdsniveau, men også til livskvaliteten for den enkelte borger og samfundet som helhed. Lissabontraktaten styrker Den Europæiske Union på dette forskningsområde med det mål at skabe et europæisk forskningsrum.

» Horisont 2020 « har et budget på næsten 80 mia. EUR og er EU’s forsknings- og innovationsprogram for perioden 2014-2020. Programmet har til formål at gennemføre Innovation i EU, Europas strategi for innovation og et af de vigtigste initiativer under Europa 2020. Ved hjælp af Horisont 2020 skal EU indtage rollen som en af de førende videnbaserede økonomier med produktion af videnskab og innovation i verdensklasse - af hensyn til Europas globale konkurrenceevne.

Se også: