Moksliniai tyrimai ir inovacijos

Pagalba Eksportuoti PDF Spausdinti šį puslapį 
Employment and social policy

Moksliniai tyrimai ir inovacijos tiesiogiai prisideda prie mūsų klestėjimo ir asmenų bei visos visuomenės gerovės. Lisabonos sutartimi stiprinama Europos Sąjungos (ES) veikla mokslinių tyrimų srityje siekiant sukurti Europos mokslinių tyrimų erdvę.

ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programai „Horizontas 2020“ 2014-2020 m. laikotarpiu skirtas beveik 80 mlrd. EUR biudžetas. Jos tikslas yra įgyvendinti „Inovacijų sąjungą“ - Europos inovacijų strategiją ir vieną iš „Europa 2020“ pavyzdinių iniciatyvų. Programa „Horizontas 2020“ siekiama įtvirtinti ES kaip pažangiausią žiniomis grįstą ekonomiką, kuriančią pasaulinio lygio mokslą ir inovacijas, užtikrinančius Europos konkurencingumą pasaulyje.

Taip pat žr.: