Výzkum a inovace

Nápověda Exportovat v PDF Vytisknout tuto stránku 
Employment and social policy

Výzkum a inovace přímo přispívají k naší úrovni prosperity a dobrým podmínkám, ve kterých žijí jednotlivci a celá společnost. Lisabonská smlouva posiluje opatření Evropské unie (EU) v této oblasti výzkumu s cílem vytvořit Evropský výzkumný prostor.

Horizont 2020 “ je výzkumný a inovační program EU na období 2014-2020 a má rozpočet téměř 80 miliard EUR. Jeho cílem je provádět Unii inovací, tedy evropskou strategii pro inovace a jednu z hlavních iniciativ strategie Evropa 2020. Horizont 2020 usiluje o to, aby se EU prosadila jako přední světová znalostní ekonomika, která bude produkovat vědu a inovace světové třídy, aby zajistila celosvětovou konkurenceschopnost Evropy.

Mohlo by vás zajímat: