Regionalna politika

Pomoč Izvozi PDF Natisni stran 
Employment and social policy

Pogodba o delovanju Evropske unije (EU) v znak priznavanja pomena regionalne politike posveča pet členov„ekonomski, socialni in teritorialni koheziji“ (členi 174-178).

Cilj politike je podpreti ustvarjanje delovnih mest, konkurenčnost, gospodarsko rast, boljšo kakovost življenja in trajnostni razvoj ter s tem zmanjšati ekonomska, socialna in teritorialna neskladja med regijami EU.

Evropski strukturni in investicijski skladi (skladi ESI) pomagajo regijam premostiti njihove ovire in s tem zaustaviti „beg možganov“ in druge pomanjkljivosti, s katerimi se spopadajo.

EU bo v obdobju 2014-2020 vložila 325 milijard EUR v rast in delovna mesta, obravnavala pa bo tudi podnebne spremembe, odvisnost od energije in socialno izključenost.