Regionalpolitik

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 
Employment and social policy

Med tanke på hur viktig regionalpolitiken är ägnas fem artiklar i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt åt ”ekonomisk, social och territoriell sammanhållning” (artiklarna 174-178).

Regionalpolitiken har som målsättning att minska de ekonomiska, sociala och områdesspecifika skillnaderna mellan EU:s regioner genom att stödja skapande av arbetstillfällen, konkurrenskraft, ekonomisk tillväxt, förbättrad livskvalitet och hållbar utveckling.

De europeiska struktur- och investeringsfonderna (Esif) hjälper regionerna att övervinna sina svårigheter och därmed sätta stopp för ”kunskapsflykt” och andra nackdelar som de ställs inför.

Under perioden 2014-2020 kommer EU att investera 325 miljarder euro för att skapa tillväxt och arbetstillfällen samt ta itu med klimatförändringar, energiberoende och socialt utanförskap.