Regionaalpoliitika

Abi Ekspordi PDF Prindi see leht 
Employment and social policy

Regionaalpoliitika tähtsuse tunnustuseks on Euroopa Liidu (EL) toimimise lepingu viis artiklit pühendatud „sotsiaalsele, majanduslikule ja territoriaalsele ühtekuuluvusele” (artiklid 174-178).

Selle poliitika sihiks on vähendada ELi piirkondade vahelisi majanduslikke, sotsiaalseid ja territoriaalseid erinevusi, toetades uute töökohtade loomist, konkurentsivõimet, majanduskasvu, elukvaliteedi parandamist ja säästvat arengut.

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid (ESIF) aitavad piirkondadel saada üle oma puudustest ning seeläbi takistada ajude äravoolu ning leevendada muid ebasoodsaid asjaolusid, mille all nad kannatavad.

Ajavahemikul 2014-2020 investeerib EL 325 miljardit eurot majanduskasvu ja töökohtade loomise heaks ning lisaks ka kliimamuutuse, energiasõltuvuse ja sotsiaalse tõrjutuse probleemidega võitlemiseks.