Regionální politika

Nápověda Exportovat v PDF Vytisknout tuto stránku 
Employment and social policy

S cílem poukázat na důležitost regionální politiky Smlouva o fungování Evropské unie (EU) věnuje pět článků „hospodářské, sociální a územní soudržnosti“ (články 174-178).

Tato politika usiluje o snížení hospodářských, sociálních a územních rozdílů mezi regiony EU, a proto podporuje vytváření pracovních míst, konkurenceschopnost, hospodářský růst, lepší kvalitu života a udržitelný rozvoj.

Evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy) pomáhají regionům překonávat jejich handicapy a tak zvrátit „odliv mozků“ a další nevýhody, kterými trpí.

V letech 2014 až 2020 EU bude investovat 325 miliard EUR pro zajištění růstu a pracovních míst a také na boj proti změně klimatu, energetické závislosti a sociálnímu vyloučení.