Regionaal beleid

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 
Employment and social policy

Gezien het belang van het regionale beleid wijdt het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vijf artikelen aan „economische, sociale en territoriale samenhang” (artikelen 174 tot 178).

Het beleid is erop gericht om de economische, sociale en territoriale verschillen tussen de regio’s van de EU te verkleinen door het scheppen van banen, concurrentiekracht, economische groei, een verbeterde levenskwaliteit en een duurzame ontwikkeling te ondersteunen.

Via de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF’s) worden regio’s geholpen om hun handicaps te overwinnen en zo een eind te maken aan de „braindrain” en andere nadelen die zij ondervinden.

In de periode van 2014 tot 2020 zal de EU 325 miljard EUR investeren om groei en banen mogelijk te maken, maar ook om de klimaatverandering, de afhankelijkheid van energie en sociale uitsluiting aan te pakken.