Regioninė politika

Pagalba Eksportuoti PDF Spausdinti šį puslapį 
Employment and social policy

Pripažįstant regioninės politikos svarbą, penki Sutarties dėl Europos Sąjungos (ES) veikimo straipsniai (174-178) skiriami „ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai“.

Šia politika siekiama sumažinti ekonominius, socialinius ir teritorinius ES regionų skirtumus remiant darbo vietų kūrimą, konkurencingumą, ekonominį augimą, geresnę gyvenimo kokybę ir tvarų vystymąsi.

Europos struktūriniai ir investiciniai fondai (ESIF) padeda regionams įveikti sunkumus ir taip panaikinti „protų nutekėjimą“ bei kitas juos slegiančias problemas.

2014-2020 m. ES investuos 325 mlrd. EUR, siekdama skatinti augimą ir darbo vietų kūrimą, taip pat kovoti su klimato kaita, energetine priklausomybe ir socialine atskirtimi.