Beartas réigiúnach

Cabhair Easpórtáil mar PDF Priontáil an leathanach seo 
Employment and social policy

Ar son an tábhacht a bhaineann le beartas réigiúnach, dírítear i gcúig airteagal sa Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (AE) ar “chomhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus teorann” (Airteagail 174 - 178).

Féachann an beartas le difríochtaí eacnamaíocha, sóisialta agus teorann idir réigiúin an AE a laghdú trí thacú le cruthú fostaíochta, le hiomaíochas, le fás eacnamaíoch, le cáilíocht bheatha fheabhsaithe agus le forbairt inbhuanaithe.

Cabhraíonn Cistí Struchtúrtha agus Infheistíochta na hEorpa (CSIEanna) le réigiúin baic a shárú chun go bhfillfidh daoine oilte orthu agus chun na míbhuntáistí eile a thagann os a gcomhair a fhreaschur.

Idir 2014 agus 2020, infheisteoidh an AE EUR 325 billiún chun fás agus poist a sheachadadh, agus chun dul i ngleic le hathrú aeráide, le spleáchas ar fhuinneamh agus le heisiamh sóisialta.