Polityka regionalna

Pomoc Eksportuj w formacie PDF Drukuj stronę 
Employment and social policy

Dla podkreślenia wagi polityki regionalnej w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej pięć artykułów poświęcono „spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej” (art. 174-178).

Celem polityki regionalnej jest zmniejszenie różnic gospodarczych, społecznych i terytorialnych między regionami UE przez wsparcie tworzenia miejsc pracy, konkurencyjności, wzrostu gospodarczego, lepszej jakości życia oraz zrównoważonego rozwoju.

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne (ESIF) pomagają regionom przezwyciężyć utrudnienia i w ten sposób odwrócić tendencję drenażu mózgów oraz przezwyciężyć inne niekorzystne okoliczności.

W latach 2014-2020 UE zainwestuje 325 mld euro w strategię na rzecz wzrostu i zatrudnienia, a także w walkę ze zmianą klimatu, zależnością energetyczną i wykluczeniem społecznym.