Reģionālā politika

Palīdzība Eksportēt PDF formātā Izdrukāt šo lapu 
Employment and social policy

Atzīstot reģionālās politikas nozīmi, Līgumā par Eiropas Savienības (ES) darbību pieci panti ir veltīti “ekonomiskajai, sociālajai un teritoriālajai kohēzijai” (174.-178. pants).

Šīs politikas mērķis ir samazināt ekonomiskās, sociālās un teritoriālās atšķirības starp ES reģioniem, atbalstot darbavietu izveidi, konkurētspēju, ekonomisko izaugsmi, labāku dzīves kvalitāti un ilgtspējīgu attīstību.

Eiropas strukturālie un investīciju fondi (ESIF) palīdz reģioniem pārvarēt atpalicību un cīnīties ar “smadzeņu aizplūšanu” un citām problēmām, ar ko šie reģioni saskaras.

Laika posmā no 2014. gada līdz 2020. gadam ES ieguldīs EUR 325 miljardus, lai veicinātu izaugsmi un darbavietu izveidi, kā arī cīnītos ar klimata pārmaiņām, enerģētisko atkarību un sociālo atstumtību.