Volksgezondheid

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 
Employment and social policy

Een goede gezondheid is een belangrijke bekommernis van de Europese burgers. Daarom werkt de Europese Unie (EU) aan een betere gezondheid via haar beleidsvormen en activiteiten, overeenkomstig artikel 168 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. EU-actie op het gebied van gezondheidskwesties is erop gericht de volksgezondheid te verbeteren, ziekten en gevaren voor de gezondheid te voorkomen, waaronder ook de gevaren die samenhangen met de levenswijze, en bovendien onderzoek te bevorderen.

De EU kan geen volksgezondheidsbeleid uitstippelen, noch gezondheidsdiensten en medische zorgen organiseren of aanbieden. De acties van de EU zijn er bedoeld om nationaal beleid aan te vullen en de samenwerking op het gebied van gezondheidszorg tussen lidstaten te ondersteunen.