Sănătate publică

Asistenţă Exportă în PDF Tipăreşte pagina 
Employment and social policy

O stare bună de sănătate este o preocupare importantă a cetăţenilor europeni. Uniunea Europeană (UE) urmăreşte un nivel mai ridicat de protecţie a sănătăţii prin politicile şi activităţile sale, în conformitate cu articolul 168 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Acţiunile UE în domeniul sănătăţii vizează să îmbunătăţească sănătatea publică, să prevină bolile şi ameninţările la adresa sănătăţii (inclusiv cele legate de stilul de viaţă), precum şi să promoveze cercetarea.

UE nu defineşte politici în domeniul sănătăţii şi nici nu organizează şi nu furnizează servicii de sănătate şi îngrijire medicală. În schimb, acţiunile sale vin în completarea politicilor naţionale şi sprijină cooperarea dintre statele membre în domeniul sănătăţii publice.