Sláinte phoiblí

Cabhair Easpórtáil mar PDF Priontáil an leathanach seo 
Employment and social policy

Is mórábhar cúraim í an tsláinte do shaoránaigh na hEorpa. Oibríonn an tAontas Eorpach (AE) ar mhaithe le cosaint sláinte níos fearr trí bhíthin gach ceann dá bheartais agus dá ghníomhaíochtaí, de réir Airteagail 168 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE). Féachann beart an AE ar cheisteanna sláinte le sláinte phoiblí a fheabhsú, le galair agus le baol don tsláinte (lena n-áirítear iad siúd a bhaineann le stíleanna maireachtála) a chosc agus le taighde a chur chun cinn.

Ní dhéanann an AE beartais sláinte a shainiú, ná ní dhéanann sé seirbhísí sláinte agus cúram leighis a eagrú ná a sholáthar. Ina ionad sin, cuireann an AE le beartais náisiúnta trína chuid gníomhaíochta agus tacaíonn sé le comhar idir na Ballstáit sa réimse sláinte poiblí.