Kansanterveys

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 
Employment and social policy

Hyvä terveys on eurooppalaisten suuri huolenaihe. Euroopan unioni (EU) pyrkii suojelemaan terveyttä politiikkojensa ja toimintansa avulla Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklan mukaisesti. Terveydenhuoltoon kohdistuvilla toimillaan EU pyrkii parantamaan kansanterveyttä, torjumaan sairauksia ja terveysuhkia (myös elintapoihin liittyviä) sekä edistämään tutkimustyötä.

EU ei määritä terveyspolitiikkaa eikä terveydenhuolto- ja sairaanhoitopalveluiden organisointi- ja tuottamistapoja. Sen sijaan se pyrkii täydentämään toimillaan jäsenvaltioidensa kansallista politiikkaa sekä tukemaan niiden yhteistyötä kansanterveyden alalla.