Rahvatervis

Abi Ekspordi PDF Prindi see leht 
Employment and social policy

Hea tervis on Euroopa kodanike jaoks üks tähtsamaid teemasid. Kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 168 on Euroopa Liidu (EL) poliitika ja tegevuse keskmes tervisekaitse parandamine. ELi tervishoiualased meetmed on suunatud rahvatervise parandamisele, haiguste ja terviseohtude ärahoidmisele (sealhulgas seoses elustiiliga) ning uurimistöö edendamisele.

ELi meetmed ei määratle tervishoiupoliitikat ega tervishoiuteenuste ja arstiabi korraldamist ja pakkumist, vaid on mõeldud siseriikliku poliitika täiendamiseks ning liikmesriikide omavahelise koostöö toetamiseks rahvatervise alal.