Veřejné zdraví

Nápověda Exportovat v PDF Vytisknout tuto stránku 
Employment and social policy

Dobré zdraví je jedním z hlavních zájmů evropských občanů. Evropská unie (EU) se proto v souladu s článkem 168 Smlouvy o fungování Evropské unie snaží dosáhnout lepšího zdraví prostřednictvím svých politik a činností. Opatření EU v oblasti zdraví jsou zaměřená zejména na zlepšení veřejného zdraví, prevenci nemocí a hrozeb pro zdraví (včetně těch, které se týkají životního stylu) a také na podporu výzkumu.

EU nedefinuje zdravotní politiky ani organizaci a poskytování zdravotních služeb a lékařské péče. Její opatření mají doplňovat národní politiky a podporovat spolupráci mezi členskými zeměmi v oblasti veřejného zdraví.