Zdrowie publiczne

Pomoc Eksportuj w formacie PDF Drukuj stronę 
Employment and social policy

Dobre zdrowie to poważne zmartwienie obywateli europejskich. Unia Europejska (UE) zmierza do lepszej ochrony zdrowotnej w ramach wszystkich polityk i działań zgodnie z art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Działania UE w kwestii zdrowia mają na celu poprawę zdrowia publicznego, zapobieganie chorobom oraz zagrożeniom zdrowotnym (w tym związanym ze stylem życia), a także promowanie badań.

UE nie określa polityk zdrowotnych, ani też organizacji i świadczenia usług zdrowotnych i opieki medycznej. Zamiast tego jej działania służą uzupełnianiu polityk krajowych i wspieraniu współpracy między państwami członkowskimi w dziedzinie zdrowia publicznego.