Sabiedrības veselība

Palīdzība Eksportēt PDF formātā Izdrukāt šo lapu 
Employment and social policy

Eiropas pilsoņiem laba veselība ir būtisks jautājums. Eiropas Savienība (ES) cenšas nodrošināt labāku veselības aizsardzību, izmantojot savas politikas nostādnes un aktivitātes saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 168. pantu. Īstenojot pasākumus veselības jomā, ES vēlas uzlabot sabiedrības veselību, nepieļaut saslimšanas un veselības apdraudējumus (tostarp tos, kas saistīti ar dzīvesveidu), kā arī veicināt pētniecību.

ES nedefinē veselības politikas nostādnes, kā arī veselības pakalpojumu un medicīniskās aprūpes organizāciju un nodrošināšanu. Tā vietā ES pasākumi papildina valstu politiku un atbalsta sadarbību starp dalībvalstīm sabiedrības veselības jomā.