Gnóthaí Muirí agus Iascach

Cabhair Easpórtáil mar PDF Priontáil an leathanach seo 
Employment and social policy

Tá 1200 calafort san Aontas Eorpach (AE) agus is leis an AE an loingeas trádála is mó ar domhan. Chomh maith leis sin, tarlaíonn 90% de thrádáil eachtrach agus 40% de thrádáil inmheánach an AE ar muir. Comhtháthaítear i mbeartas muirí an AE gnéithe fadréimseacha amhail iascach, fostaíocht, iompar, taighde, comhshaol, fuinneamh amach ón chósta agus turasóireacht.

Déantar an t-iascach agus an dobharshaothrú a bhainistiú leis an chomhbheartas iascaigh (CBI), beartas atá bunaithe ar Airteagail 38-43 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh. Is é príomhchuspóir an bheartais ná iascach inbhuanaithe a chinntiú agus deireadh a chur le cleachtais iascaireachta dhiomailteacha, mar aon le poist agus fás a chruthú i limistéir an chósta. Tháinig an t-athchóiriú is déanaí ar CBI i bhfeidhm i mí Eanáir 2014.