Námorné záležitosti a rybárstvo

Pomoc Exportovať vo formáte PDF Vytlačiť túto stránku 
Employment and social policy

Európska únia (EÚ) má 1200 prístavov a najväčšiu obchodnú flotilu na svete, pričom 90 % zahraničného obchodu EÚ a 40 % vnútorného obchodu sa vykonáva po mori. Námorná politika EÚ zahŕňa široké spektrum hľadísk od rybárstva cez zamestnanosť, dopravu a výskum až po životné prostredie, energiu z mora či cestovný ruch.

Spoločná rybárska politika (SRP) upravuje rybné hospodárstvo a akvakultúru a zakladá sa na článkoch 38 až 43 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Jej hlavným cieľom je zabezpečiť udržateľné rybné hospodárstvo a odstrániť postupy rybolovu, pri ktorých sa plytvá, a takisto vytvárať pracovné miesta a rast v pobrežných oblastiach. Najnovšia reforma SRP nadobudla účinnosť v januári 2014.