Jūrlietas un zivsaimniecība

Palīdzība Eksportēt PDF formātā Izdrukāt šo lapu 
Employment and social policy

Eiropas Savienībā (ES) ir 1200 ostu, un tai ir pasaulē lielākā tirdzniecības flote, turklāt 90 % ES ārējās tirdzniecības un 40 % iekšējās tirdzniecības notiek pa jūru. ES jūrlietu politikā ir integrēti tādi plaši aspekti kā zivsaimniecība, nodarbinātība, transports, pētniecība, vide, jūras enerģētika un tūrisms.

Kopējā zivsaimniecības politika (KZP) reglamentē zivsaimniecības un akvakultūras jomas, un tās pamatā ir Līguma par Eiropas Savienības darbību 38.-43. pants. Tās galvenais mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu zivsaimniecību un izbeigt izšķērdīgu zvejniecības praksi, kā arī radīt darbavietas un izaugsmi piekrastes teritorijās. KZP jaunākās reformas stājās spēkā 2014. gada janvārī.