Jūrų reikalai ir žuvininkystė

Pagalba Eksportuoti PDF Spausdinti šį puslapį 
Employment and social policy

Europos Sąjunga (ES) turi 1 200 uostų ir didžiausią pasaulyje prekybos laivyną, be to, 90 % ES užsienio prekybos ir 40 % vidaus prekybos vyksta jūra. ES jūrų politika apima tokius įvairius aspektus kaip žuvininkystė, užimtumas, transportas, moksliniai tyrimai, aplinka, jūros energija ir turizmas.

Bendra žuvininkystės politika (BŽP) apima žuvininkystę ir akvakultūrą ir remiasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 38-43 straipsniais. Jos pagrindinis tikslas yra užtikrinti tausią žuvininkystę ir nutraukti eikvojančią žuvininkystės praktiką bei sukurti naujas darbo vietas ir augimą pakrančių rajonuose. Naujausia BŽP reforma įsigaliojo 2014 m. sausį.