Námořní záležitosti a rybolov

Nápověda Exportovat v PDF Vytisknout tuto stránku 
Employment and social policy

Evropská union (EU) má 1 200 přístavů a největší obchodní flotilu na světě a 90 % zahraničního obchodu EU a 40 % jejího vnitřního obchodu se odehrává na moři. Námořní politika EU integruje široké spektrum aspektů jako rybolov, zaměstnanost, doprava, výzkum, životní prostředí, energie moří a cestovní ruch.

Společná rybářská politika (SRP) spravuje rybolov a akvakulturu a je založena na článcích 38-43 Smlouvy o fungování Evropské unie. Jejím hlavním cílem je zajistit udržitelný rybolov a ukončit škodlivé metody rybolovu, ale také vytvářet pracovní místa a růst v pobřežních oblastech. Poslední reforma SRP vstoupila v platnost v lednu 2014.