Pomorske zadeve in ribištvo

Pomoč Izvozi PDF Natisni stran 
Employment and social policy

Evropska unija (EU) ima 1 200 pristanišč in največje trgovsko ladjevje na svetu, 90 % zunanje trgovine in 40 % notranje trgovine EU pa poteka po morju. Pomorska politika EU vključuje celo vrsto vidikov, kot so ribištvo, zaposlovanje, promet, raziskave, okolje, energija na morju in turizem.

Skupna ribiška politika (SRP) upravlja ribištvo in ribogojstvo in temelji na členih 38-43 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Njen glavni cilj je zagotoviti trajnostno ribištvo in odpraviti potratne ribolovne prakse, obenem pa ustvariti delovna mesta in rast na obalnih območjih. Najnovejša reforma SRP je začela veljati januarja 2014.