Afaceri maritime și pescuit

Asistenţă Exportă în PDF Tipăreşte pagina 
Employment and social policy

Uniunea Europeană (UE) are 1 200 de porturi și cea mai mare flotă comercială din lume, iar aproximativ 90 % din comerțul exterior al UE și 40 % din comerțul intern se desfășoară pe mare. Politica maritimă a UE integrează aspecte foarte variate, inclusiv pescuitul, ocuparea forței de muncă, transporturile, cercetarea, mediul, energia produsă în largul mării și turismul.

Politica comună în domeniul pescuitului (PCP) gestionează pescuitul și acvacultura și are la bază articolele 38-43 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Principalul său obiectiv este de a asigura caracterul durabil al pescuitului și de a elimina practicile de pescuit care risipesc resurse, creând totodată locuri de muncă și asigurând creșterea economică în zonele costiere. Cea mai recentă reformă a PCP a intrat în vigoare în ianuarie 2014.