Merendus ja kalandus

Abi Ekspordi PDF Prindi see leht 
Employment and social policy

Euroopa Liidus (EL) on 1200 sadamat ja maailma suurim kaubalaevastik. 90% ELi väliskaubandusest ja 40% sisekaubandusest toimub meritsi. ELi merenduspoliitika hõlmab väga mitmesuguseid valdkondi, näiteks kalandust, tööhõivet, meretransporti, teadusuuringuid, merekeskkonna kaitset, avamere energeetikat ja turismi.

Kalandust ja vesiviljelust käsitlev ühine kalanduspoliitika põhineb Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitel 38-43. Selle põhieesmärk on tagada säästlik kalandus ning teha lõpp ülepüügile, luua uusi töökohti ja saavutada rannikupiirkondade majanduskasv. Ühise kalanduspoliitika uusimad muudatused jõustusid jaanuaris 2014.