Havsfrågor och fiske

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 
Employment and social policy

Europeiska unionen (EU) har 1 200 hamnar och världens största handelsflotta. 90 % av EU:s utrikeshandel och 40 % av handeln inom unionen skeppas. EU:s havspolitik omfattar så vitt skilda frågor som fiske, sysselsättning, transport, forskning, miljö, havsbaserad energi och turism.

Den gemensamma fiskeripolitiken gäller fiske och vattenbruk och bygger på artiklarna 38-43 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Dess främsta syfte är att se till att fisket är hållbart och sätta stopp för slösaktiga fiskemetoder, samt skapa arbetstillfällen och tillväxt i kustområdena. Den senaste reformen av fiskeripolitiken trädde i kraft i januari 2014.