Maritime anliggender og fiskeri

Hjælp Eksportér PDF Print siden 
Employment and social policy

Den Europæiske Union (EU) har 1 200 havne og verdens største kommercielle flåde. Den søbundne handel tegner sig for 90 % af EU’s udenrigshandel og 40 % af den indre handel. EU’s maritime politik dækker en lang række områder - lige fra fiskeri, beskæftigelse og transport over forskning og miljø til offshore-energi og turisme.

Den fælles fiskeripolitik forvalter fiskeri og akvakultur og er baseret på artikel 38 til 43 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Hovedformålet med politikken er at sikre bæredygtigt fiskeri, at bekæmpe uøkonomisk fiskepraksis samt at skabe job og vækst i kystområderne. Den seneste reform af den fælles fiskeripolitik trådte i kraft i januar 2014.