Gospodarka morska i rybołówstwo

Pomoc Eksportuj w formacie PDF Drukuj stronę 
Employment and social policy

Unia Europejska (UE) ma 1200 portów i największą na świecie flotę handlową, a 90% handlu zagranicznego UE i 40% handlu wewnętrznego odbywa się drogą morską. Polityka morska UE łączy w sobie tak różnorodne aspekty, jak rybołówstwo, zatrudnienie, transport, badania, środowisko, energetyka morska i turystyka.

Wspólna polityka rybołówstwa (WPRyb), która dotyczy rybołówstwa i akwakultury, opiera się na art. 38-43 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jej głównym celem jest zapewnienie zrównoważonych połowów i położenie kresu niszczycielskim praktykom połowowym, a także pobudzenie zatrudnienia i wzrostu gospodarczego na obszarach przybrzeżnych. Najnowsza reforma WPRyb weszła w życie w styczniu 2014 r.