Maritieme zaken en visserij

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 
Employment and social policy

De Europese Unie (EU) beschikt over 1 200 havens en de grootste handelsvloot ter wereld. 90 % van de buitenlandse handel van de EU en 40 % van het handelsverkeer binnen de Unie worden vervoerd over zee. In het maritieme beleid van de EU zijn zeer diverse aspecten geïntegreerd, zoals visserij, werkgelegenheid, transport, onderzoek, milieu, offshore-energie en toerisme.

Het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) regelt visserij en aquacultuur en is gebaseerd op artikel 38 tot en met 43 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Het belangrijkste doel van het beleid is om duurzame visserij te waarborgen en om een eind te maken aan verkwistende visserijpraktijken, maar ook om banen en groei te creëren in kustgebieden. De recentste hervorming van het GVB is in werking getreden in januari 2014.